IntroductieIntroductieAls organisatie kun je nu een duidelijk en zichtbaar standpunt innemen tegen ongewenst gedrag op de werkvloer, dit kan nu met de Report App.


Voor veel werknemers blijft het lastig om een melding te doen van ongewenst gedrag op de werkvloer waardoor een melding vaak niet of te laat bij een vertrouwenspersoon of professional terecht komt. In de praktijk blijkt het documenteren van gebeurtenissen door werknemers vaak niet te gebeuren. Uit onderzoek is gebleken dat veel werknemers vaak niet goed worden geïnformeerd over wat ongewenst gedrag is en waar, wanneer, hoe en bij wie ze op een veilige manier een melding kunnen doen.Kracht van de Report App


Informatie

De geboden informatie binnen de Report App heeft een preventief effect. Deze informatie is ‘levend’, dat wil zeggen dat de content in beweging is en er steeds nieuwe inzichten en kennis worden gedeeld. Met de informatie die de App op een nieuwe en frisse manier aanbiedt, creëren we niet alleen meer bewustwording, maar ook weerbaarheid. We zien graag dat we binnen het grijze gebied gaan nadenken over persoonlijke en professionele grenzen op het gebied van gedrag.


Logboek

In het logboek kunnen ervaringen en observaties worden eenvoudig worden bijgehouden. Door de optie van een logboek binnen een veilige omgeving aan te bieden zullen werknemers deze ook gaan gebruiken. Het kan feitelijk nergens ‘rondslingeren’. Daarnaast is het bijhouden van een logboek belangrijk als we spreken over bewijslast, maar met name ook een ondersteunde tool in de aanloop naar de melding. Dit is een aanmoediging om het gedrag wat als ongewenst ervaren wordt ook daadwerkelijk te melden, zonder bang te zijn.


Melding

Hoe en bij welke professional / vertrouwenspersoon de melding wordt gedaan, bepaalt de melder, de regie van de melding ligt dus bij de melder. Het dashboard van de Report App zorgt voor overzicht voor de professional/ vertrouwenspersoon. In een oogopslag kan gezien worden welke meldingen open staan, in behandeling zijn of afgesloten zijn.


Talen

De Report App is in alle benodigde talen van de organistie beschikbaar.Gebruikers


De werkgever stelt de app beschikbaar aan al haar werknemers in het kader van het PSA-beleid. Elke werknermer wordt gevraagd om dit onafhankelijke informatie- en meldpunt te downloaden. Hoe zorgen we er dan voor dat werknemers dit ook doen, dit is een logisch vraag. Uiteraard heeft de Stichting hier met de ontwikkeling van de Report App rekening mee gehouden. Het betreft drie punten nut, plezier en sociale omgeving.


Het nut van het downloaden van deze App kan door een bedrijf vrij makkelijk worden uitgelegd, het mag gezien worden als het wel of niet onverzekerd rondrijden. Het plezier zit in de nieuwe manier waarop er binnen de Report App informatie verstreken wordt over ongewenst gedrag.


Voor het onderwerp seksuele intimidatie werkt de Stichting onder andere samen Time’s Up, het beeld- en videomateriaal zorgt ervoor dat het thema bespreekbaar wordt gemaakt.


Punt drie is de sociale omgeving. De Stichting zorgt voor aandacht voor de App via de media waardoor werknemers nieuwsgierig worden gemaakt en aangemoedigd worden om de App te downloaden.


Daarnaast is de content in het informatieveld dusdanig interessant dat werknemers hierover met elkaar in gesprek zullen gaan wat weer leidt tot het downloaden om te kunnen meepraten.Demo en introductie van de Report App in de organisatie


Demonstraties van de Report App kunnen via het contactformulier worden aangevraagd. Tijdens deze presentatie wordt ook het communicatieadvies en de mogelijkheden via de Stichting gepresenteerd over hoe de Report App te introduceren. Hierin worden werknemers die op weg geholpen moeten worden over hoe de Report App te gebruiken niet vergeten. Hiervoor biedt de Stichting een workshop en/ of kick-off aan.


CONTACT

 

Foundation Report App

 

T.  +31 645466948

E. info@stfra.com