Over

Het doel van de stichtingHet doel van de stichting is om een structurele bijdrage te leveren aan een veilige en gezonde werkomgeving waarin ongewenste omgangsvormen zichtbaar worden aangepakt en duurzame inzetbaarheid wordt aangemoedigd.

 

De stichting


Deze tracht haar doel te verwezenlijken door vertrouwenspersonen die meldingen ontvangen via de Report App, een onafhankelijk meldpunt voor ongewenst gedrag op de werkvloer, bij te staan. Report is ontwikkelt en wordt aangeboden door AWH.

 

De stichting biedt hulp aan alle gebruikers van de Report App. Bijvoorbeeld wanneer de hulpverlener, intern/ extern, wordt teruggefloten door de werkgever. Of dat de melder van het ongewenste gedrag niet op juiste wijze wordt bijgestaan.

 

De smartphone app welke aangeboden wordt via AWH maakt het melden van ongewenste omgangsvormen, welke dient omschreven te zijn in het PSA-beleid van elke organisatie, laagdrempelig. Door gebruik van de Report App kan er melding gedaan worden van ongewenst gedrag op de werkvloer en middels een logboek eventuele bewijslast verzameld worden. Het doel van de Report App is om bij te dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving, zowel voor werknemers als de werkgever.

 

Door gebruik van de Report App kunnen risicogebieden binnen de organisatie aangeduid worden. De smartphone app zorgt voor een juiste en onafhankelijke opvolging van de melding door de professional.

 

De stichting steunt het initiatief van AWH om middels een app actief informatie en instructie aan te bieden over ongewenste omgangsvormen. De ontwikkeling van de app heeft 4 jaar geduurd en AWH heeft in deze periode over alle aspecten van het informeren en melden is nagedacht.

Partner

About Workplace Harassment

 

Ambassadeurs

Time’s Up

Medwork

OHSEA

 

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van de Report App behoort toe aan Karin Bosman (AWH) en is internationaal beschermd, sinds 2015 gedeponeerd bij i-Depot

CONTACT

 

Foundation Report App

 

T.  +31 645466948

E. info@stfra.com