Over

Het doel van de stichtingHet doel van de stichting is tweeledig.


Ten eerste een structurele bijdrage leveren aan een veilige en gezonde werkomgeving waarin ongewenste omgangsvormen zichtbaar worden aangepakt en duurzame inzetbaarheid wordt aangemoedigd.


Ten tweede individuen de gelegenheid geven om zich via een smartphone app te informeren en een feitelijke melding te kunnen doen over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.De stichting.

Deze tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzet van de smartphone app, een onafhankelijk meldpunt voor ongewenst gedrag op de werkvloer. De stichting biedt support aan de gebruikers van de Report App. Bijvoorbeeld wanneer de hulpverlener intern/ extern wordt teruggefloten door de werkgever. Of dat de melder van het ongewenste gedrag niet op juiste wijze wordt bijgestaan.


De smartphone app maakt het melden van ongewenste omgangsvormen - welke dient omschreven te zijn in het PSA-beleid van elke organisatie, laagdrempelig. Door gebruik van de Report App kan er melding gedaan worden van ongewenst gedrag op de werkvloer en middels een logboek eventuele bewijslast verzameld worden. Het doel van de Report App is om bij te dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving zowel voor werknemers als de werkgever.


Door gebruik van de Report App kunnen risicogebieden binnen de organisatie aangeduid worden. De smartphone app zorgt voor een juiste en onafhankelijke opvolging van de melding door de professional.Partner


About Workplace HarassmentAmbassadeurs


Time’s Up

Medwork

OHSEAIntellectueel eigendom


Het intellectueel eigendom van de Report App behoort toe aan Karin Bosman en is beschermd, sinds 2015 gedeponeerd bij i-Depot

CONTACT

 

Foundation Report App

 

T.  +31 645466948

E. info@stfra.com