Over

Het doel van de stichting

 

Het doel van de stichting is om een structurele bijdrage te leveren aan een veilige en gezonde werkomgeving waarin ongewenste omgangsvormen zichtbaar worden aangepakt en duurzame inzetbaarheid wordt aangemoedigd.

 

De stichting

Deze tracht haar doel te verwezenlijken door vertrouwenspersonen die meldingen ontvangen via de Report App, een onafhankelijk meldpunt voor ongewenst gedrag op de werkvloer, bij te staan. Report is ontwikkelt en wordt aangeboden door AWH.

 

De stichting biedt hulp aan alle gebruikers van de Report App. Bijvoorbeeld wanneer de hulpverlener, intern/ extern, wordt teruggefloten door de werkgever. Of dat de melder van het ongewenste gedrag niet op juiste wijze wordt bijgestaan.

 

De smartphone app welke aangeboden wordt via AWH maakt het melden van ongewenste omgangsvormen, welke dient omschreven te zijn in het PSA-beleid van elke organisatie, laagdrempelig. Door gebruik van de Report App kan er melding gedaan worden van ongewenst gedrag op de werkvloer en middels een logboek eventuele bewijslast verzameld worden. Het doel van de Report App is om bij te dragen aan een gezonde en veilige werkomgeving, zowel voor werknemers als de werkgever.

 

Door gebruik van de Report App kunnen risicogebieden binnen de organisatie aangeduid worden. De smartphone app zorgt voor een juiste en onafhankelijke opvolging van de melding door de professional.

 

De stichting steunt het initiatief van AWH om middels een app actief informatie en instructie aan te bieden over ongewenste omgangsvormen. De ontwikkeling van de app heeft 4 jaar geduurd en AWH heeft in deze periode over alle aspecten van het informeren en melden is nagedacht.

 

 

Vertrouwenspersonen

De Stichting heeft ruim ervaren vertrouwenspersonen die jou van goed advies kunnen voorzien. Word je als vertrouwenspersoon teruggefloten of word je als melder van ongewenst gedrag op de werkvloer niet correct geholpen door een vertrouwenspersoon? Fred en Fatima kunnen jou direct helpen!

Hierbij een korte introductie van beiden:

 

Fatima Chehlaoui

Vertrouwenspersoon zijn is een vak op zich. In de functie van vertrouwenspersoon (LVV, nr 28)  wist ik meteen dat ik een verschil wilde maken. Meer zichtbaarheid van de vertrouwenspersoon, rechtsbescherming en meer aandacht voor adequaat beleid tegen ongewenst gedrag en ongewenste omgangsvormen. Mijn passie voor dit onderwerp heeft ervoor gezorgd dat ik mij in dit mooie, maar vooral dankbare vakgebied wil blijven ontwikkelen. Met mijn groot empathisch vermogen en betrouwbaarheid weet ik een veilige basis te creëren, waarin ik mensen oordeelloos bejegen. Een luisterend oor bieden en oplossingsgericht coachen staat in mijn professie centraal. Ik durf buiten de gebaande paden te denken, waarbij ik de focus op veranderingen op de langer termijn leg. Door mijn interculturele sensitiviteit en interesse voor de mens en voor maatschappelijke thema´s, ben ik in staat om mij goed aan te passen aan verschillende doelgroepen, casussen en situaties. Dit maakt mij als vertrouwenspersoon toegankelijk en breed inzetbaar.

Fred Julio

Fred Julio is 55 jaar, gehuwd en heeft 2 kinderen. Ik ben sinds 2007 vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon heb ik enkele jaren in het bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV, nr 100912) actief deelgenomen. Thans heb ik zitting in de Commissie van Toezicht. Deze commissie onderzoekt ingediende klachten jegens vertrouwenspersonen. Ik ben ook van enkele externe vertrouwenspersonen de vaste back up. Mijn motto luidt, “Gelijkheid, Vrijheid en Broederschap” . Elk mens verdient respect, gelijkwaardige behandeling en een veilige werkplek.

Partner

About Workplace Harassment

 

Ambassadeurs

Time’s Up

Medwork

OHSEA

 

Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van de Report App behoort toe aan Karin Bosman (AWH) en is internationaal beschermd, sinds 2015 gedeponeerd bij i-Depot

CONTACT

 

Foundation Report App

 

Karin Bosman | T.  +31 645466948

Fred Julio | T.  +31 640507023

E. info@stfra.com