ReportApp

Hoe werkt de Report App

 

 

De Report App is een onafhankelijk informatie- en meldpunt waarmee een organisatie direct haar standpunt duidelijk maakt ten aanzien van ongewenst gedrag op de werkvloer.

 

 

De Report App

Deze is binnenkort te vinden in de App Store en in Google Play, waar ook zonder login een indruk gekregen kan worden van hoe de informatie over ongewenst gedrag aangeboden wordt. Echter voor het gebruik van de Report App is een unieke login nodig welke alleen verkregen kan worden als de Report App wordt aangeboden door werkgever. De werkgever sluit dit abonnement af voor de werknemer, waarmee de organisatie op een nieuwe manier actief informatie en instructie geeft over grensoverschrijdend gedrag. Via een uniek dasboard van de App kan de professional/ vertrouwenspersoon intern of extern opvolging geven aan de melding.

 

 

De Report App biedt informatie

Over agressie/ geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie

Onderwerpen die binnen dit thema besproken worden zijn onder andere: wanneer is er sprake van ongewenst gedrag, wat betekent het grijze gebied en kan ik ook als omstander een melding doen. De App maakt vooral gebruik van beeld en video (tutorial en storytelling), de uitleg in tekst is beperkt.

 

Over het logboek

Waarom is het belangrijk en hoe gebruik ik dit, kan ik het ook als een dagboek gebruiken.Over de melding.

 

Over de melding

Er is kwalitatieve informatie beschikbaar die antwoord geeft op o.a. de volgende vragen. Wanneer doe je nou een melding? Kan dat ook als omstander en niet alleen als slachtoffer? Wat gebeurt er met mijn melding en waar komt deze terecht? Wat mag ik verwachten wanneer ik een melding gedaan heb? Kan ik rechtstreeks een melding doen bij de vertrouwenspersoon naar keuze of klachtencomissie? Wat is het beoogde effect van het melden van ongewenst gedrag? En hoe zorgt het vroegtijdig melden voor de-escalatie.?

 

Standpunt van de organisatie ongewenst gedrag

Elk bedrijf dat de Report App aanbiedt aan haar werknemers kan binnen de App haar beleid aanbieden. De professional/ vertrouwenspersoon zich binnen de App voorstellen aan de werknemers. De zichtbaarheid van de professional/ vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel wanneer we spreken over laagdrempeligheid.

 

Veiligheid

De Report App biedt de gebruiker een zeer veilige omgeving aan voor het monitoren van het gedrag wat als ongewenst ervaren wordt. Na het ontvangen van een unieke login code maakt de gebruiker van de App een eigen wachtwoord, pincode en profiel aan, vergelijk het met een bankieren App. De gebruiker/melder bepaald hoe en wanneer er contact opgenomen kan worden. De regie van de melding blijft bij de melder. De dataopslag van de Report App gebeurd volgens de hiervoor wettelijke gestelde norm. De producent van de App is hiervoor gecertificeerd. Deze informatie kan via het contactformulier worden opgevraagd.

 

De Melding

De interne of externe professional/ vertrouwenspersoon ontvangt de melding via het dashboard. Om het melden laagdrempelig te maken biedt de Report App binnen de melding verschillende opties. Een voorbeeld is dat de melding aan een specifieke vertrouwenspersoon kan worden gericht/ gepersonifieerd, wat inhoudt dat het een versleutelde melding betreft, alleen de vertrouwenspersoon aan de wie de melding gericht is kan de melding openen. Tevens bestaat er een mogelijkheid om rechtsreeks een melding te doen bij de klachtencommissie van het bedrijf.

 

Rapportage

De app bevat een raportage module. Op basis van de meldingen kan de professional/ vertrouwenspersoon geanonimiseerde periodieke rapportages maken over het ongewenste gedrag binnen een organisatie. Denk aan een analyse per afdeling, functie, de vorm van het ongewenste gedrag, etc.

 

Deze kan gebruikt worden voor de jaarlijkse advies/ aanbevelingsrapportage aan het management of bestuur van de organisatie en/ of voor het maken van een risico en inventarisatie aanpak ten behoeve van het PSA-beleid.

CONTACT

 

Foundation Report App

 

Karin Bosman | T.  +31 645466948

Fred Julio | T.  +31 640507023

E. info@stfra.com