Vertrouwelijk Loket

Doel

 

Het doel van de stichting en dus het vertrouwelijke loket is om bescherming te bieden aan alle betrokken partijen van de Report App. Dit betreft de melder/ werknemer, de interne of externe professional/ vertrouwenspersoon en de organisatie zelf.

 

Immers wanneer een organisatie de Report App aanbiedt aan de werknemers mag zij verwachten dat alle partijen worden aangemoedigd om gedrag wat als ongewenst ervaren wordt aan te pakken om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen waarin duurzame inzetbaarheid centraal staat.

 

Juridische bescherming voor vertrouwenspersonen

STFRA biedt middels een samenwerkingsovereenkomst met HELLO Law

vertrouwenspersonen de bescherming die zij nodig hebben om

onbelemmerd hun werk te kunnen doen.

Wordt dus nu donateur van STFRA! Meldt je hier aan.

 

Contactpersoon bij HELLO Law is Danique Hendrikx.

 

 

Over de vertrouwenspersoon of professional

Vertrouwenspersonen, intern en extern, worden wel eens ‘teruggefloten’ door de werkgever. Voor de interne vertrouwenspersoon is dit 10% en voor de externe vertrouwenspersoon is dit 23%.

Een case van ongewenst gedrag kan complex zijn en elke case staat op zichzelf. De Stichting biedt de professional/ vertrouwenspersoon een meldpunt aan mocht er sprake zijn van misstanden.

 

 

Voor de professional of vertrouwenspersoon

Binnen de stichting zijn zeer ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersonen beschikbaar die op vertrouwelijke basis de professional bijstand kunnen verlenen en indien nodig/ wenselijk de organisatie kan informeren over de ondervonden hinder voor het opvolgen van een melding.

De Stichting moedigt alle professionals aan om misstanden te delen.

 

 

Voor de melder

De stichting moedigt ook de melder aan om misstanden betreffende de opvolging van een melding te melden. De zeer ervaren en gecertificeerde vertrouwenspersonen van de stichting kunnen advies geven aan de melder omtrent andere opties om een situatie te de-escaleren.

 

 

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de Report App vragen wij u contact op te nemen met de aanbieder en eigenaar van de Report App, AWH dat kan via karin@aboutworkplaceharassment.com

CONTACT

 

Foundation Report App

 

Karin Bosman | T.  +31 645466948

Fred Julio | T.  +31 640507023

E. info@stfra.com